aaaa Smart Social Smart Info - Smart Social

• קידום המוניטין והשירותים העסקים ברשתות החברתיות.

• לחדד את המסר הנכון במקום הנכון על ידי הנתונים האמתיים.

• מיצוב מותג, מוצרים או שירותים עם יכולת השפעה על הנאמר עליהם.

• פרסום ודיווח ברשתות חברתיות בתזמון אופטימלי על פי תוצאות סטטיסטיות.

• מעקב ומדידת אחר השקת מוצרים, שירותים, קמפיינים ואירועים.

• יכולת לדעת ולמדוד את השפעת המסר בשוק החברתי ושיפור המיצוב על פי רגשות ותגובות הקהל.

• פרסום ומעקב אחר אירועים או השקות מוצר עם יכולות מדידה, בכך ניתן לשפר את המסר בתזמון נכון עם יכולת טיפול תוך כדי אירוע.

• הגן על המותג שלך – ניהול ומעקב אחר משברים או משובים שלילים – זיהוי מוקדם של משבר פוטנציאלי לפני שיתפתח לבעיה בלתי נשלטת.

• הגדלת החשיפה ללקוחות הפוטנציאלים על ידי העברת מסרים מפה לאוזן דיגיטלי.

• דוחות מעקב שבועיים, חודשיים או רבעונים המסכמים שינוים ברשתות חברתיות

• זיהוי הלקוחות הפוטנציאלים הנכונים – ייעול ושיפור ה ROI של כל קמפיין או אירוע.

• אין צורך לבזבז זמן וכסף על מילות מפתח לא יעילות.

• המלצות והצעות על ביצוע שיפורים על פי ממצאים של המתחרה.

• להשוואת חשבונות החברתיים עסקים של המותג שלך לעומת חשבונות של המתחרים.

string(1) "0"